Intervisiebegeleiding

Wat is het?

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie is een gestructureerd en frequent overleg van een groep om 1 specifieke werksituatie te verhelderen en handreikingen te doen om er effectiever mee om te gaan. Een intervisiesessie duurt ongeveer 2,5 uur. Er is dan tijd en ruimte voor maximaal vier vraagstukken / knelpunten.

Hoe werkt het?

1 persoon brengt een vraagstuk in en de anderen geven middels een methode uiteindelijk advies op dit vraagstuk. Je leert dus als je een case inbrengt maar zeker ook als je advies geeft! Doel is om elkaar te challengen en te stimuleren om het geleerde in de praktijk toe te passen. Leren van jezelf, van situaties en vooral van elkaar.

Hoe wordt dit begeleid?
Ik begeleid de sessies. Ik zorg ervoor dat de vraag of het knelpunt helder geformuleerd is, ik bewaak de tijd en het proces, ik zorg er voor dat iedereen betrokken is en ik creëer een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt om zijn of haar input en visie te delen. Vaak gebeurt het dat er na zo’n 3 begeleidde sessies de groep zich in staat voelt om de begeleiding zelf te doen.

Elke les, waar je van leert, maakt het pad vrij voor nog waardevollere lessen. Elke les, die je negeert, komt steeds weer terug

Belangrijk is in een intervisiesessie dat je echt van en met elkaar wil leren en hier dus ook met je volledige aandacht aanwezig bent. Voel de ruimte om een case in te brengen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hoe om te gaan met een stressvolle klant,
  • Als je moeite hebt om jezelf in iemands schoenen verplaatsen,
  • Grenzen aan kunnen geven,
  • Omgaan met vrij dominante personen.

Heb je interesse om intervisie te introduceren in jouw organisatie? Of wil je meer informatie? Klik dan hier.